دفتر ریاست


رئیس دفتر ریاست: آقای دکتر امید آزادمسئول دفتر ریاست: آقای رضا عجم زیبد

 

ملاقات عمومی ریاست دانشگاه 

دوشنبه ها ساعت 10-8 (با تعیین وقت قبلی)


نحوه دریافت وقت ملاقات
1- تکمیل فرم درخواست ملاقات از طریق فرم تماس (
درخواست ملاقات با ریاست)
2- ارسال فرم به دفتر ریاست
3- ارجاع فرم به واحد ذیربط جهت اخذ نظر کارشناسی توسط مدیر دفتر ریاست
4- رؤیت نظر کارشناسی توسط ریاست دانشگاه و اظهار نظر
5- درج در تقویم اوقات ملاقات با رئیس دانشگاه
6- اطلاع‌رسانی زمان ملاقات به ذینفع
7- اجرای ملاقات


تلفن تماس: 57258131- 57254413(051) داخلی121

دورنگار: 57252969(051)

این واحد مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى رئیس دانشگاه و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیت هاى واحدهاى دانشگاه است.

 

 شرح وظایف مسئول دفتر ریاست
خلاصه ای از وظایف دفتر ریاست به شرح ذیل می‎باشد :

-دفتر ریاست این واحد، مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى رئیس دانشگاه و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیت‎ هاى واحدهاى دانشگاه است.
- انجام امور دفتری و اداری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی و بین‎المللی و دانشگاهی
- دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاه و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات دستورات و نظرات رئیس دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و  مؤسسات و سازمان‎ های خارج از دانشگاه
- انجام هماهنگی در ملاقات های عمومی رئیس دانشگاه با ارباب رجوع
- هماهنگی در امور جاری دفتر
- برنامه ریزی تقویم کاری سالیانه و روزانه ریاست دانشگاه
- انجام هماهنگی‌های لازم با کلیه معاونت‌ها و واحدهای زیرمجموعه
- برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات، همایش‌ها و گردهمایی‌ها از قبیل جلسات هیأت رئیسه، شورای دانشگاه، جلسات مدیران دانشگاه و ...
- ارجاع نامه‌ها و تهیه پاسخ نامه‌های واصله و ...
- تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشگاه
- پیگیری، راهنمایی و رفع مشکلات مراجعانی که نیاز به مساعدت و مددکاری دارند.
- راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه کننده به دفتر و ...
- دریافت‏ نامه ‏‎هایى که از واحدهاى مختلف ارسال می شود و لازم است به رؤیت ریاست‏ دانشگاه برسد.     
- تهیه پیش‎‏نویس نامه ها و صدور نامه هایى که متضمّن نظر و دستور رئیس دانشگاه به واحدهاى مختلف دانشگاه می باشد.
- پیگیرى و اجراى دستورهاى رئیس دانشگاه     
- پاسخگویى و رسیدگى به مشکلاتى که بین ارباب‏ رجوع و واحدهاى مختلف دانشگاه‏ پیدا می شود.
- دعوت افراد براى تشکیل جلسات و کمیسیون ها     
- تنظیم صورتجلسات و ابلاغ آن‎ها به واحدهاى ذی‎ربط
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه