اطلاعات تماس دانشگاه

- شماره تلفن پردیس دانشگاه: 91690534 -051
- شماره تلفن سازمان مرکزی: 57258131-57254413-57254415 051// فکس: 05157255969
- شماره تلفن ساختمان المهدی: 57253115 -051

آدرس های دانشگاه:
سازمان مرکزی: گناباد، خیابان حافظ. نبش حافظ 16
پردیس دانشگاه: گناباد، نوقاب، انتهای بلوار شهدای گمنام

کد پستی دانشگاه: 9691957678

مراجعین محترم برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران مجتمع آموزش عالی گناباد می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.


شماره نام و نام خانوادگیواحد/سمت شماره تماس داخلی/مسقیمساختمان/دانشکده