سامانه دریافت نظرات ارباب رجوع

 

به نام خدا
با سلام و احترام
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در نظر دارد در راستای تضمین کیفیت فعالیت‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه، هرگونه نظرات یا شکایتی که در مسیر انجام امور مختلف دانشگاه برای هریک از دانشجویان، کارکنان یا اساتید بروز می‌کند دریافت نماید. درصورت تمایل به پیگیری آن مسأله از طریق دفتر نظارت، گزارش آن مسأله را با ذکر جزئیات و مستندات قابل رصد، در این فرم ثبت نمایید.
به منظور قابلیت پیگیری و اطلاع‌رسانی نتیجه به افراد، ورود اطلاعات شخصی لازم است؛ که این البته اطلاعات محرمانه خواهد ماند. همچنین در صورت عدم تمایل فرد به اطلاع از نتیجه پیگیری و صرفاً ارائه نظر و گزارش دهی مشکلات سیستم، این قابلیت وجود دارد که نظرات افراد، بدون نام در این فرم وارد شود.

با تشکر
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مجتمع آموزش عالی گناباد
 
فرم دریافت نظرات ارباب رجوع
 
گام شماره 1
گام شماره 2
چنانچه مستنداتی برای پیگیری بهتر و دقیق تر این مسأله در اختیار دارید، می توانید برای دفتر نظارت ارسال فرمایید (nezarat@gonabad.ac.ir). همچنین، جهت بهبود روند کار و عملکرد این حوزه اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید، مرقوم فرمایید.