کتاب «نهاد حراست و امنیت در دانشگاه های جهان» توسط دفتر مرکزی حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تالیف و ترجمه گردیده است.

 در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «وقتی برای اولین بار موضوع حراست و امنیت در دانشگاه های جهان به ذهنمان خطور کرد، شاید حدس نمی زدیم در بررسی و کنکاش پیرامون آن به توفیق مطلوب یا حتی دستاورد قابل توجهی نایل شویم. زیرا در نگاه اول چندان خوشایند یا قریب به نظر نمی رسید. ولی نگاه معطوف به نوآوری و توجه به آیه ی فبشر عباد . الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه (سورهی زمر، آیات ۱۷ و ۱۸) ما را در گشودن پنجره ای به دنیای امنیتی و حفاظتی آن سوی مرزها، نیروی دو چندان داد. از آنجایی که موضوع امنیت و حفاظت در محیطهای علمی و دانشگاهی کشور از منظرهای گوناگونی مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است، شاید این مقوله که به نوعی به جنبه های حفاظت و امنیت در دانشگاه های خارجی می پردازد، بتواند چشم انداز جدیدی را در عرصه ی مذکور پدید آورد.

هر کدام از دانشگاه های مورد اشاره در کتاب در قالب و عناوینی گوناگون دارای نهادی به نام «حراست» یا در مجموع بخشی که عهده دار امنیت و حفاظت در محیط است، می باشند. حراست در این گونه محیطها عمدتا تحت عنوان بخش، اداره یا سازمان امنیت و ایمنی شناخته می شوند که دارای شرح وظایف و عملکرد معین و ویژه ای هستند. به عنوان مثال، حراست در دانشگاه هاروارد آمریکا تحت عنوان اداره ی پلیس دانشگاه هاروارد و در دانشگاه ویکتوریای کانادا تحت عنوان بخش امنیت و در دانشگاه تاسمانی استرالیا تحت عنوان دفتر امنیت و ایمنی شناخته می شوند. ادارات، بخش ها یا سازمان های امنیتی در دانشگاه های مورد بحث دارای جایگاه ویژه و مشخصی در دانشگاه می باشند که برای تمام دانشگاهیان شناخته شده و قابل دسترسی هستند. حوزهی عملکرد آنها معلوم و محدوده ی فعالیت آنها شامل تمام نقاط دانشگاه است.

حیطه و ساختار وظایف نهادهای حفاظتی و امنیتی مورد اشاره دارای نقاط تشابه و تفاوت با وظایف نهادهای حراست در دانشگاه های ایران است که در بخش های دیگر به آن پرداخته ایم. لیکن عمدتا، و می شود گفت تا حدود نسبتا زیادی، تعریف حراست در دانشگاه های جهان با تعریف حراست در دانشگاه های ایران یکسان است و مأموریت های آنها شبیه یکدیگر می باشند.»

  دانشگاه های مورد بررسی در این کتاب:

 •      دانشگاه هاروارد آمریکا
 •     دانشگاه نیوانگلند آمریکا
 •     دانشگاه آمریکایی ارمنستان
 •     دانشگاه تاسمانی استرالیا
 •     دانشگاه لیورپول انگلستان
 •     دانشگاه بریستول انگلستان
 •     دانشگاه فاتح ترکیه
 •     دانشگاه ولادی وستک روسیه
 •     دانشگاه ملی سنگاپور
 •     دانشگاه دی لاسالی فیلیپین
 •     دانشگاه ویکتوریای کانادا