معاونت اداری و مالی

 

 

 

معاون اداری و مالی: دکتر مسعود عشقی زاده


        وظایف
 • همکاری با رئیس مجتمع در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی مجتمع
 • رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی- معاملاتی مجتمع
 • ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس مجتمع در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • شرکت در شوراها، کمیسیونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی-معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مجتمع
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه مجتمع با گروه طرح و برنامه
 • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات مجتمع
 • انجام امور استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مجتمع طبق مقررات و ضوابط مربوطه با هماهنگی گروه طرح و برنامه
 • بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضای هیأت علمی به مراجع ذیصلاح
 • همکاری با دیگر معاونتها و گروههای آموزشی در جهت تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی مجتمع
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس مجتمع

 

 

ارسال یک ایمیل: تمام فیلدهایی که با علامت (*) مشخص شده اند ضروری هستند.