نام و نام خانوادگی شغل/واحد سازمانی تلفن تماس
دکتر مجتبی وکیلی ازغندی سرپرست امور پژوهش و فناوری  
دکتر وحید محمودی رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

دکتر محمدحسین اولیائی
رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

 

دکتر سیدمحسن موسوی نژاد مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها  
لیلا غلامی کارشناس امور پژوهشی  
علیرضا ابراهیمی مقدم کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای  
فرزانه معتمدی نسب
کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
 
محسن یوسفی کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای  
مهدی عاشوری سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی  
ملیحه اسماعیل زاده
امور کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
 
 
پروین صلاحی امور کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی  
سلمان صداقت امور آزمایشگاه ها  
محمدرضا آقایی امور دفتر ارتباط با صنعت و جامعه