نام و نام خانوادگی شغل/واحد سازمانی تلفن تماس
دکتر حسین آذرین فر سرپرست امور دانشجویی  
مهندس علی باقری سرپرست امور فرهنگی

 

اکرم تقی زاده

رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی

 

امین پولاب امور فرهنگی  
الهه مهویدی امور فرهنگی  
آرزو ولیان
کارشناس انجمن های علمی
 
سید روح اله داورپناه
کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه ها
 
زهرا کاظمی
کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه ها
 
محبوبه عجم زیبد
کارشناس امور تربیت بدنی
 
 
علی خاکستانی
امور تربیت بدنی
 
 
سهیلا پاسدار
کارشناس امور تربیت بدنی
 
زهرا بهرمان کارشناس امور دانشجویی  
مریم بختیاری امور وام و صندوق رفاه دانشجویی  
معصومه رمضانی کارشناس مرکز مشاوره و سبک زندگی  
مهسا ابراهیم زاده امور شورای انضباطی  
آقای نجف زاده
امور تغذیه