دکتر یاسر اسماعیلیان

رئیس دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین حسن صادقی نسب
امام جمعه شهرستان و نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر مسعود عشقی زاده
معاون اداری و مالی دانشگاه

دکتر یوسف رمضانی
معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه

حجت الاسلام سید علیرضا قرشی سنو
مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
مهندس محمد اسماعیل زاده رئیس اداره حراست دانشگاه
دکتر امید آزاد رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
دکتر صدیقه زیرجانی زاده مشاور رئیس