معرفی ریاست

دکتر یاسر اسماعیلیان عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه در طی حکمی در تاریخ 26 مهرماه 1402 از سوی دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست مجتمع آموزش عالی گناباد منصوب شد.

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این حکم از دکتر اسماعیلیان خواسته است از تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه، از جمله ظرفیت عظیم خیرین و واقفین برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی استفاده کند.

دکتر یاسر اسماعیلیان استادیار گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گناباد، در کارنامه اجرایی خود معاونت اداری و مالی دانشگاه گناباد و مدیر امور دانشجویی-فرهنگی را دارد.

 

اهداف و وظایف اساسی

الف ـ اهداف

حفظ و انتقال و پیشبرد دانش از طریق پرورش استعدادها، انجام تحقیقات و ترویج علوم به منظور کمک به تجهیز و تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور
توسعه دانش بشری و رشد فناوری و اطلاعات علمی ـ صنعتی و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش
فراهم ­آوردن زمینه‌های توسعه تحقیقات، نوآوری، انتقال و جذب فناوری و برقراری ارتباط علمی و پژوهشی با مراکز صنعتی کشور در زمینه‌های خلاقیت و نوآوری و بهبود کیفیت متناسب با زمان و بهره‌وری بیشتر از نیروی انسانی و فناوری

 

 

ب ـ وظایف

فراهم ­آوردن امکانات و تجهیزات آموزش دانشجویان در رشته­ های مختلف علوم، مطابق برنامه ­های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقاطع مختلف تحصیلی و متناسب با نیازهای جامعه
انجام تحقیقات علمی در زمینه­ های مختلف علوم و فنون برحسب نیازهای اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و توسعه فناوری در کشور
انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در سطح مجتمع
تالیف و ترجمه کتب و نشریات در رشته‌های مختلف علوم
انجام خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای دیگر دستگاه های دولتی و خصوصی در چارچوب ضوابط اعلام شده و با توجه به امکانات مجتمع
فراهم آوردن تسهیلات لازم آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای تعلیم و تربیت دانشجویان در حد امکانات موجود
برقراری ارتباط و همکاری متقابل علمی و آموزشی با دانشگاهها، مجامع و مؤسسات علمی و صنعتی، متخصصین و دانشمندان داخلی و خارجی و همچنین مبادله استاد و دانشجو براساس چهارچوب سیاستهای کلی کشور و ضوابط مصوب
تشکیل همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی و آموزشی

 

وظایف و اختیارات هیأت رئیسه مجتمع

فراهم ‌آوردن زمینه­‌های اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بررسی و تایید ساختار سازمانی پیشنهادی از سوی معاونت اداری و مالی مجتمع جهت ارایه به هیأت امنا
بررسی و ارزیابی نحوه اجرای مصوبات و نظارت بر عملکرد واحدهای مجتمع
ایجاد زمینه مردمی کردن مجتمع و کمک به خود کفایی آن و واحدهای وابسته
ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها
بررسی آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی مجتمع و تهیه پیشنهاد‌ها، طرحها و برنامه‌های لازم برای طرح در هیأت امنا
تایید بودجه سالانه مجتمع و ارایه آن به هیأت امنا از طریق رئیس مجتمع
تایید نحوه توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج بین اعضای هیات علمی واحدهای آموزشی و پژوهشی

 

وظایف و اختیارات شورای مجتمع

 • بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آتی آن برای پیشنهاد به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری
 • بررسی و تأیید برنامه‌های پیشنهادی آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی کوتاه‌مدت
 • بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) مجتمع و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها
 • بررسی روش‌های همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن
 • برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات مجتمع با توجه به برنامه توسعه کشور
 • بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی مجتمع و ارایه راه‌حل‌های لازم
 • بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی شوراهای تخصصی
 • ارزیابی عملکرد مجتمع
 • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ داخلی شورا و تصویب آیین‌نامه کمیته‌های داخلی شورا
 • بررسی مسایل پیشنهادی رئیس مجتمع

 

 

وظایف و اختیارات رئیس مجتمع

 

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی مرکز و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح
 • تعیین خط‌مشی اجرایی مجتمع در قالب سیاستهای علمی‌، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت و رهبری فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی مجتمع
 • ارایه گزارش سالانه مجتمع به هیأت امنا
 • نظارت برحسن اجرای فعالیتهای جاری مجتمع و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح
 • مسوولیت کلیه امور مجتمع در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، شورای مجتمع ، مدیران ستادی و مدیران گروههای آموزشی (با رعایت تبصره‌‌های 1 و 2 ماده 4 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه ها)
 • اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • اجرای مصوبات هیات رئیسه و شورای مجتمع و نظارت بر حسن اجرای آنان
 • تهیه و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط‌مشی‌ها برای طرح در هیأت امنا
 • ارایه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای مجتمع
 • ارایه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای مجتمع
 • نمایندگی حقوقی مجتمع نزد مراجع ذیصلاح
 • نظارت بر امور انضباطی مجتمع (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم با هماهنگی هیأت رئیسه مجتمع به هیأت امنا
 • پیشنهاد بودجه سالانه مجتمع (با هماهنگی هیأت رئیسه) به هیأت امنا
 • پیشنهاد نحوه توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج بین اعضای هیات علمی واحدهای آموزشی و پژوهشی
 • نظارت بر بررسی صلاحیتهای اخلاقی، سیاسی و امنیتی نیروی انسانی مورد نیاز مجتمع در چارچوب مقررات مصوب، ارسال مدارک متقاضیان به گزینش مرکزی و پی‌گیری نتیجه