اطلاعیه های مروبط به پذیرش استعداد درخشان کارشناسی ارشد سایر دانشگاه ها در جدول زیر قابل دسترس می باشد.

 

 

دانشگاه هرمزگان دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه مازندران
دانشگاه تفرش دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه جیرفت دانشگاه سمنان
دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه کاشان
دانشگاه ولایت دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه خلیج فارس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه بجنورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه خوارزمی مجتمع آموزش عالی بم
دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه الزهرا دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه گلستان
دانشگاه جهرم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه جامع انقلاب اسلامی