دفتر استعدادهای درخشان

مشاهده آیین نامه ها و شیوه نامه های استعدادهای درخشان

 

راهبرد دفتر استعدادهای درخشان

تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمینه جذب، هدایت و شکوفایی نخبگان و استعدادهای برتر، یکی از مهمترین راهبردهای ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور است. با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این راستا و با عنایت به محوریت دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است تدوین قوانین و مقررات بهینه، کارآمد و بهره گیری از این قوانین به منظور تسهیل و حمایت از این سرمایه‌های ارزشمند مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.

در راستای هدف‌های شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای هدایت، تقویت و نظارت بر برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، ارتقای علمی و حمایت از دانشجویان ممتازو به منظور تشویق دانشجویان ممتاز و بسترسازی برای شکوفا کردن استعدادهای آنان، دفتر استعدادهای درخشان مجتمع آموزش عالی گناباد، مستقر در حوزه‌ی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است. دفتر استعداهای درخشان، در حوزه‌ی معاونت آموزشی و زیر نظر معاون آموزشی مجتمع و با مدیریت یکی از اعضای هیئت‌علمی در مرتبه‌ی حداقل استادیاری فعالیت می‌کند.

وظایف دفتر استعدادهای درخشان

مدیریت استعدادهای درخشان مجتمع آموزش عالی گناباد، نگاه ویژه‌ای به توانایی‌های فردی داوطلبان ورود به این دانشگاه دارد. این مدیریت که یکی از مدیریت های تابعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مجتمع است، تمهیداتی را برای جذب، توانمندسازی و شکوفایی دانشجویان نخبه و ممتاز و حفظ استعدادهای برتر به کار بسته است. برخی از فعالیت‏‎های این دفتر به شرح زیر است.

 1. شناسایی کلیه دانشجویانی که مشمول استفاده از آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به استعدادهای درخشان مجتمع می‌باشند.
 2. ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانشجویان واجد شرایط.
 3. صدور لوح تقدیر و حمایت معنوی از دانشجویان واجد شرایط.
 4. برگزاری همه ساله جشن تقدیر از دانشجویان و دانش‌آموختگان برتر دانشگاه و نظارت همهجانبه و هماهنگی با سایر قسمت‌های مورد نیاز به همکاری دانشگاه و هدایت کلیه امور مربوط به انجام هرچه بهتر مراسم.
 5. معرفی نفرات برتر دوره کارشناسی جهت ادامه تحصیل بدون شرکت در آزمون در دوره کارشناسی ارشد.
 6. انتشار هرگونه خبر یا آگهی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دیگر از طریق سایت مجتمع.
 7. معرفی دانشجویان برتر حائز شرایط برای شرکت در مرحله نخست المپیاد دانشجویی کشور.
 8. تائید و معرفی دانشجویان ممتاز جهت انتخاب 27 واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی.
 9. تأیید ممتازی برای دانشجویان دارای ویژگی خاص و استثنایی تحصیلی.
 10. معرفی دانشجویان نخبه جهت استفاده از امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه.
 11. معرفی دانشجویان با استعداد برتر به بنیاد ملی نخبگان.
 12. انتخاب دانشجوی نمونه(براساس ضوابط و آیین نامه‌ها) برای معرفی به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم.
 13. اطلاع رسانی به دانشجویان ممتاز دانشگاه برای آشنایی با آیین نامه های مربوط.
 14. معرفی و تقدیر از دانشجویان دارای ابتکار، اختراع و نوآوریهای علمی و فرهنگی.