دفتر ارتباط با صنعت

      

         وظایف

 

 • تشکیل کمیته‌های همکاری علمی- صنعتی با سازمان­های مختلف و واحدهای صنعتی
 • انجام امور مربوط به همکاری­های علمی و تحقیقاتی با صنایع کشور
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه‌ها با کمک واحدهای مربوط
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح­های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • برقراری ارتباط میان دانشگاه با زنجیره تحقیقات کاربردی، توسعه­ای و فناوری  با تاکید بر پژوهش­های مشترک با دستگاه­های مختلف
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و تواناییهای بالقوه مرکز به صنایع
 • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان
 • سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • برنامه‌ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش­آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 • ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی اعضای هیأت علمی جهت ارایه به دانشجویان و دانش‌آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه‌های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه­های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره­های میان رشته‌ای کاربردی
 • برگزاری دوره‌ها و سیمنارهای کوتاه‌مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه‌های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
 • ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی
 • تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی
 • توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
 • تسهیل در انتقال دانش و فناوری  از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • انجام بررسی­ها و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
 • شناخت دوره‌های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخشهای صنعتی کشور
 • همکاری با سازمانها و شرکت در جهت انجام آزمایشهای صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 • فراهم کردن زمینه بازدید مسئولین بخش صنعت کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پژوهشی گروههای آموزشی و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه