دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

فراخوان جذب بهمن 1402 
فراخوان جذب شهریور 1402 

قابل توجه متقاضیان فراخوان جذب:

*لطفاً پیش از شرکت در مصاحبه مدارک ذیل را به ایمیل پایین ارسال نمایید و در جلسه مصاحبه نیز همراه داشته باشید:

 • گواهی مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
 • مقالات ISI، ISC، علمی پژوهشی و علمی ترویجی
 • مقالات کنفرانس همراه با گواهی حضور یا پذیرش
 • گواهی تدریس، ارزشیابی در صورت وجود
 • مدرک زبان
 • گواهی شرکت در کارگاه
 • گواهی اتمام طرح پژوهشی (برگه قرارداد) و گزارش طرح
 • کتاب: کپی صفحه فهرست شناسنامه کتاب
 • گواهی عضویت در دفتر استعدادهای درخشان یا بنیاد ملی نخبگان
 • ثبت اختراع یا تأییدیه علمی
 • ریزنمرات کارشناسی ارشد و دکتری
 • اسکن شناسنامه، کارت ملی و عکس

اطلاعات تماس

 

Uog.ac96@gmail.com


051-57254413 داخلی 109

 

گناباد- خیابان حافظ- نبش حافظ 16- مجتمع آموزش عالی گناباد

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی