دانشکده فنی و مهندسی

 

 هدف از تأسیس دانشکده فنی و مهندسی ارتقاء سطح علوم و فنون در گرایش های مختلف مهندسی است. در مورخ 1389/9/20 با ایجاد دانشکده فنی و مهندسی موافقت شد و این دانشکده در بهمن ماه سال91 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 91 مجوز برای دو رشته مهندسی عمران و مهندسی معدن و پس آن مجوز رشته مهندسی مکانیک در سال 92 گرفته شد و اولین ورودی‌های این رشته ها در مهرماه 92 وارد دانشگاه شدند. با اخذ مجوز رشته‌های مهندسی مواد، مهندسی شیمی و مهندسی صنایع در سال‌های 92 و 93 اولین پذیرفته‎شدگان در این رشته ها در مهر ماه سال 93 وارد دانشگاه شدند. پس از دریافت مجوز تأسیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سال 92، رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات از دانشکده فنی و مهندسی جدا گردیدند. هم‌اکنون دانشکده فنی و مهندسی با 6 رشته‌ مهندسی شیمی،مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی معدن، مهندسی مواد و مهندسی صنایع فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را پیش می‌برد و با بهره‌گیری از دانش و تجارب اساتید متخصص در رشته‎های مختلف علوم مهندسی اقدام به تربیت دانشجویانی توانمند در حوزه علوم مهندسی می‎کند.

 

گروه های آموزشی رشته های فعال در مقطع کارشناسی
مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی شیمی و مواد

مهندسی شیمی

مهندسی مواد

شیمی و ریاضی شیمی کاربردی
مهندسی مکانیک و صنایع

مهندسی مکانیک

مهندسی صنایع