امور تربیت بدنی

موضوع اصلی وظایف و خدمات این حوزه، توسعه ورزش در سطح دانشگاه است. افزایش سطح سلامت و شادابی مخاطبین این حوزه در سطح دانشگاه اعم از دانشجویان،کارکنان، اساتید و خانواده های آنان با ارائه فعالیت های ورزشی از مهم ترین رسالت های این حوزه به شمار می رود. این رویکرد با ابزار ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، توجه به زیر ساخت ها، فعالیت های عمرانی (ساخت و نگهداری)، آموزش نیروی انسانی و .. میسر می شود.
 
 
اهداف تربیت بدنی و ورزش دانشگاه:
 
استفاده از ورزش به عنوان وسیله ای مهم برای نیل به هدف تربیت انسانی کریم و آزاد با ارزش های والای انسانی و مسئول در برابر خدا ( اصل دوم و سوم قانون اساسی) کمک به رشد وشکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی دانشجویان از طریق پرداختن به فعالیت های مفرح و سلامت بخش تربیت بدنی و ورزش از جمله اهداف این حوزه است.
 
 
اهداف اختصاصی:
 
    بهبود کیفیت زندگی، تأمین سلامت، نشاط و ارتقای اعتماد به نفس و روحیه نظم پذیری در دانشجویان.
    توسعه و گسترش فعالیت های ورزشی درون دانشگاهی و ارتقای کمی و کیفی ورزش دانشجویی.
    انسجام و هماهنگی ورزش دانشجویان و توسعه همکاری دانشجویان در قالب انجمنهای ورزشی.
    ارتقای بهره وری منابع ورزش دانشگاه.
    هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت های ورزشی دانشگاه.
 
 
 راهبردها:
 
    گسترش برنامه های فراگیر ورزشی درون دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی.
    ارتقای ورزش قهرمانی دانشجویان.
    توسعه زیرساخت های ورزش دانشجویی در دانشگاه.
 
 
چشم انداز:
 
    واگذاری بخشی از اختیارات اداره تربیت بدنی دانشگاه به انجمن‎های ورزشی دانشجویی و توسعه مشارکت فکری، اجتماعی و اجرایی دانشگاهیان و دانشجویان در برگزاری شایسته برنامه‎های ورزشی.
    گسترش ورزش‎های همگانی و ورزش‎های سنتی، بومی و محلی در بین دانشجویان.
    برپایی اردوهای ورزشی – تفریحی در محیط‎های طبیعی جهت ایجاد روحیه شور و نشاط و تلاش و پویایی در بین دانشجویان.
    ارتقاء کمی و کیفی مسابقات ورزشی از طریق اجرای برنامه‎های مدون ورزشی و شناسایی استعدادهای ورزشی و فراهم‎سازی شرایط جهت حضور آنها در رقابت‎های برون دانشگاهی.
    اعزام تیم‎های منتخب دانشجویی به مسابقات استانی، منطقه‌ای و کشوری.
    تشویق ورزشکاران قهرمان و انتخاب انجمن‌های ورزشی برتر با برگزاری جشن‌های ورزشی و اعطای تسهیلات انگیزشی.
    ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات ورزشی دانشجویان با اجرای برنامه‌های آموزشی.
    میزبانی مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی.
    تقویت پایگاه‌های تندرستی و ورزش همگانی در خوابگاه‌های دانشجویی.
    سامان‌دهی و توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی
    شناسایی فضای مناسب دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها جهت ایجاد فضاهای ورزشی با حداقل تغییرات ممکن.
    تقویت ارتباطات و توسعه همکاری بین تربیت بدنی دانشگاه و هیأت های ورزشی در سطح استان و استفاده از دستگاه های متولی ورزش و کمک جهت پیشبرد و اخذ تسهیلات با جلب توجه مسئولین.
    تشویق بخش خصوصی در اجرای فعالیت‌های ورزشی دانشجویی و استفاده از حامیان مالی جهت برگزاری مسابقات
 
 
بخش‌های مختلف امور تربیت بدنی
 
1- ورزش همگانی
 
2- اماکن ورزشی
 
3- ورزش قهرمانی
 
4-ورزش کارکنان
 
5-ورزش دانشجویان

 

لیست اخبار صفحه :1