نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق پیامک، پست الکترونیک و تلفن برای ما ارسال کنید.

1- وارد کردن نام و ایمیل اختیاری و صرفاً جهت امکان پاسخگویی به شما می‎باشد.
2- این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای مسئول مربوطه ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

 

 

ریاست دانشگاه
دکتر یاسر اسماعیلیان

 

این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای ریاست ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
حجت الاسلام سیدعلیرضا قرشی سنو

 

این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

 

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
دکتر سید امیر حسینی سبزواری

 

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی ارتباط برقرار نمایند

معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی
دکتر حسین مهدیان‌فر

 

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت اداری و مالی ارتباط برقرار نمایند