• 1403/03/17 - 09:13
  • - تعداد بازدید: 67
  • - تعداد بازدیدکننده: 61
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد با معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفتگو کرد

دکتر اسماعیلیان؛ رئیس و دکتر رمضانی؛ معاون آموزشی دانشگاه با دکتر رازینی؛ معاون آموزشی وزارت علوم دیدار و گفتگو کردند. دکتر اسماعیلیان، ضمن تشریح میزان رشد شاخص های دانشگاه در حوزه های مختلف شامل فضاهای کالبدی، زیرساخت‌ها و تجهیزات، اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجویان و همچنین برنامه های راهبردی و عملیاتی، به ماموریت های ویژه دانشگاه بویژه در حوزه های پژوهش، مهارت افزایی و ارتباط با صنعت و جامعه اشاره کرد و بر توسعه رشته های تحصیلی بر اساس راهبردها و ماموریت ها و همچنین پاسخگویی به نیاز منطقه تاکید کرد. دکتر رمضانی نیز از رشد قابل توجه جذب اعضای هیأت علمی، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیأت علمی و تفاهم نامه های مختلف همکاری پژوهشی و بورسیه دانشجو با شرکت ها و صنایع سخن گفت و توسعه برنامه های مهارتی و توانمندسازی دانشجویان را از برنامه های اصلی دانشگاه برشمرد.
دکتر رازینی ضمن مثبت ارزیابی کردن شاخصها و عملکرد دانشگاه در ابعاد مختلف توسعه ای، بر ماموریت گرایی دانشگاه در حوزه های مزیت دار و نیاز منطقه تاکید کرد و در زمینه توسعه دانشگاه بر اساس شاخصهای مورد ارزیابی قول مساعد داد.
از دیگر نشست های صورت گرفته، جلسه با دکتر نورپور؛ رئیس دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم بود که در خصوص فرایندهای پذیرش دانشجو و ایجاد رشته های تحصیلی نیازمحور و منطبق با ماموریت های دانشگاه بحث و گفتگو شد. دکتر نورپور، داشتن پیوست اشتغال و تامین نیازهای منطقه منطبق با آمایش سرزمین را از مهمترین معیارهای ایجاد رشته های تحصیلی در دانشگاه ها عنوان کرد و اظهار داشت، دانشگاه های جوان و در حال توسعه با تعریف ماموریت های جامعه محوری خود می توانند نقش موثری در تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و پاسخگویی به نیازهای تحقیق و توسعه آنها داشته باشند.
مدیران دانشگاه همچنین طی دیدارها و جلسات مختلفی در مرکز جذب اعضای هیأت علمی و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت، به پیگیری امور دانشگاه پرداختند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه گناباد

  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 235
کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی