• 1402/11/14 - 11:02
  • - تعداد بازدید: 258
  • - تعداد بازدیدکننده: 252
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

ادامه روند پیگیری درخواست ها و مسائل دانشگاه در تهران و مشهد مقدس

رییس دانشگاه گناباد در ادامه پیگیری های بودجه ای خود با دکتر گودرزی، مشاور معاون اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد و ۲ موضوع تخصیص اعتبارات هزینه ای و تامین اعتبار بخشی از پروژه محوطه سازی را با ایشان مطرح نمود که مقرر گردید پیگیری های لازم از طریق طرح موضوع با دکتر خطیبی، معاون اداری و مالی وزارت صورت پذیرد.
 رییس دانشگاه همچنین، در ارتباط با پروژه تصفیه خانه مرکزی و محوطه سازی دانشگاه نشستی با مهندس اکبرپور، مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت داشت که حاوی نتایج مثبتی بود.
دیدار و گفتگو با دکتر راحمی، مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت از دیگر برنامه های سفر به تهران بود. 
 رایزنی ها و ارایه گزارشات لازم به دکتر امیری، دبیر گروه راهبری مدیریت سبز وزارت عتف برنامه بعدی رییس دانشگاه گناباد بود. 
وی همچنین پیگیری هایی در دیدار با دکتر بادپا، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت و دکتر صفری، معاون مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم داشت.
دکتر اسماعیلیان با مراجعه با سازمان برنامه و بودجه کشور ملاقات های جداگانه ای با دکتر جغتایی، رییس امور طرح های کلان سازمان و مهندس شفیعی، معاون عمرانی امور آموزش عالی سازمان انجام داد.
 وی سپس با مراجعه به استانداری خراسان رضوی با مهندس شرفی، مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری داشت که پس از تشریح جزییات و میزان پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه، مقرر شد پیگیری های لازم در خصوص اعتبارات مورد نیاز پروژه ها از طریق استانداری خراسان رضوی صورت پذیرد.
 
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه گناباد
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 126
کپی لینک کوتاه:

تصاویر مرتبط