سامانه دريافت انتقادات و پيشنهادات ارباب رجوع- دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

26 تیر 1400, 7:56 ق ظ

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه در نظر دارد در راستاي تضمين كيفيت فعاليت‌هاي حوزه‌هاي مختلف دانشگاه، هرگونه نظرات يا شكايتي كه در مسير انجام امور مختلف دانشگاه براي هريك از دانشجويان، كاركنان يا اساتيد بروز مي‌كند، در صورت تمايل به پيگيري آن مسأله از طريق دفتر نظارت، گزارش آن مسأله را با ذكر جزئيات و احياناً مستندات قابل رصد، در فرم لينك زير ثبت نمايند. به منظور قابليت پيگيري و اطلاع‌رساني نتيجه به افراد، ورود اطلاعات شخصي لازم است؛ كه اين البته اطلاعات محرمانه خواهد ماند. همچنين در صورت عدم تمايل فرد به اطلاع از نتيجه پيگيري و صرفاً ارائه نظر و گزارش دهي مشكلات سيستم، اين قابليت وجود دارد كه نظرات افراد، بدون نام در اين فرم وارد شود.

لينك سامانه: سامانه دريافت نظرات ارباب رجوع