سوالات اداره دانش آموختگان

پاسخ: پس از تأیید آخرین نمره ثبت شده توسط استاد، دانشجو می‌تواند فرآیند تسویه حساب خود را آغاز نماید.

پاسخ: دانشجو از طریق پورتال دانشجویی باید درخواست خود را ثبت نماید. برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: خیر، همه‌ی فرآیند دانش آموختگی به صورت سیستمی انجام می‌پذیرد و نیاز به حضور دانشجو در واحدهای مختلف نیست. فقط اینکه، متقاضی باید همواره درخواست فارغ التحصیلی خود را در مراحل مختلف کنترل نماید که اگر در مرحله‌ای توسط کارشناس مربوطه تأیید نشد، درصدد رفع مشکل باشد.

پاسخ: دانش آموختگان مرد در صورتی که مشمول خدمت نظام وظیفه باشند، پس از اتمام کلیه مراحل فراغت از تحصیل، برگه اعلام آخرین وضعیت تحصیلی(اتمام معافیت تحصیلی) تحویل ایشان خواهد شد. یک نسخه از این برگه، به حوزه‌ی نظام وظیفه ارسال می‌گردد. دانش آموخته پس از اتمام تحصیل، باید پیگیر وضعیت نظام وظیفه خود باشد تا مشمول سربازین غایب نگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به حوزه نظام وظیفه دانشگاه یا دفاتر پلیس 10+ مراجعه نمایید.

پاسخ: این گواهی در واقع همان مدرک شما می‌باشد که در آن علاوه بر مشخصات فردی، نمیسال ورودی، تاریخ دقیق فراغت از تحصیل، معدل، مدت تعهد آموزش رایگان، بدهی به صندوق رفاه دانشجویان و غیره آمده است. این مدرک، در سرتاسر کشور جمهوری اسلامی ایران و برای ادامه‌ی تحصیل و هرگونه استخدام در نهادهای دولتی و غیردولتی اعتبار دارد. نامگذاری موقت برای آن، به علت این است که بسیاری از دانش آموختگان(دوره روزانه) می‌باید برابر با میزان تحصیل رایگان خود (و در شرایطی دو تا سه برابر آن) به کشور خدمت نمایند. گواهی موقت، قابل ترجمه نمی‌باشد.

پاسخ: برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: خیر، (حتی والدین و خانواده افراد) فقط با ارائه وکالتنامه محضری می‌توانند برای دریافت مدرک تحصیلی اقدام نمایند.

پاسخ: بله، برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: چنانچه سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای مختلف درخواست تأییدیه مدرک نمایند، اداره‌ی فارغ التحصیلان تأییدیه مدرک تحصیلی را به صورت محرمانه و پستی برای سازمان درخواست کننده ارسال می‌نماید. برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: پس از بررسی پرونده‌ی این دانش آموختگان طی نامه‌ای رسمی به اداره‌ی آموزش و پرورش محل خدمت معرفی می‌گردند.

پاسخ: ایشان تنها با داشتن نامه‌ی رسمی از محل خدمت مبنی بر بلامانع بودن تحویل مدارک به ایشان، می‌توانند مدرک تحصیلی خود را دریافت نمایند.

پاسخ: در صورت اعلام قسط بندی از سوی اداره‌ی صندوق رفاه دانشجویی برای وام‌های پس از فراغت از تحصیل، به شخص فارغ التحصیل گواهینامه‌ی موقت با درج تاریخ اعتبار داده می‌شود. در صورت اتمام اقساط، دانش آموخته می‌تواند درخواست نماید تا گواهینامه‌ی موقت بدون درج تاریخ اعتبار برای ایشان صادر گردد. همچنین، اخذ دانشنامه منوط به تسویه حساب کامل با صندوق رفاه و ارائه مدارک طبق مقررات می باشد.

پاسخ: برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: دانشنامه یا اصل گواهی پایان تحصیلات، بیشتر برای ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور لازم می‌باشد. دانشنامه، قابل ترجمه است و برای صدور آن نیاز به لغو تعهد آموزش رایگان دارید.

پاسخ: برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

پاسخ: برای توضیحات بیشتر، به بخش امور دانش آموختگان در سایت دانشگاه(معاونت آموزشی ← مدیریت امور آموزشی ← امور دانش آموختگان) یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff