اطلاعیه‌های فناوری اطلاعات

اطلاعیه‌های فناوری اطلاعات (2)

اتوماسیون تغذیه قدیم
1- مراجعه به سایت  gonabad.ac.ir
2- انتخاب پرتال پویا از قسمت میز خدمت اساتید و دانشجویان
3- ورود به سیستم پرتال دانشجویی
4- انتخاب قسمت مالی-- گزینه پرداخت الکترونیکی  و ادامه مراحل آن جهت شارژ الکترونیکی حساب تغذیه
5- انتخاب بخش امور دانشجویی جهت رزرو غذا
6- انتخاب گزینه رزرو
7- انتخاب هر وعده غذایی و تایید رزروها