04 آذر 1399

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل الکترونیکی شد

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 653    تعداد بازدید: 1033   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه می رساند:

امکان دریافت گواهی اشتغال از طریق پرتال دانشجویی فراهم شد.در این خصوص دانشجو با مراجعه به پرتال دانشجویی، قسمت آموزش-درخواست اشتغال به تحصیل را با دقت تکمیل کنند.

کارشناسان آموزش روزانه "بررسی درخواست صدورگواهی اشتغال به تحصیل" را بررسی و در صورت عدم مشکل، نسبت به تایید درخواست و در صورت اشتباه در نام سازمان، رد درخواست دانشجو اقدام خواهند کرد.

پس از تاییدکارشناس آموزش، دانشجو می تواند از طریق پرتال، گواهی خود را دانلود و چاپ نماید.

منتشر شده در اطلاعیه‌های آموزشی