05 خرداد 1402

برگزاری شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

نوشته‌شده توسط 
(1 رای)
  کد: 1405    تعداد بازدید: 52   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

سامانه دریافت مقالات: 

uk.ac.ir.https//ncier16.conf

منتشر شده در رویدادها