20 دی 1401

اطلاعیه مهم: آیین نامه غیبت در امتحانات

نوشته‌شده توسط 
(2 رای)
  کد: 1304    تعداد بازدید: 243   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

 دانشجویان محترم برای آشنایی با مباحث آموزشی آئین نامه آموزشی ویژه خود را مطالع فرمایند

آیین نامه غیبت در امتحانات ویژه دانشجویان ورودی 1399 و ماقبل:

1.شرکت در امتحان پایان ترم برای کلیه دانشجویان الزامی است و در صورت عدم شرکت در امتحان پایان نیمسال، نمرات امتحان میان ترم، تکالیف و.... برای دانشجو به هیچ عنوان در نظر گرفته نخواهد شد. ضمناً چنانچه درس دارای دو بخش نظری و عملی بوده و با یک کد درسی ارائه شود. در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان پایان ترم بخش نظری، نمره بخش عملی نیز برای دانشجو به حساب نخواهد آمد و نمره صفر در کارنامه برای آن درس ثبت می شود.
2.چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
3.مسافرت در طول امتحانات پایان نیمسال، دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود و غیبت بر این مبنا غیر موجه است.( در مورد دانشجویان نخبه تحت شرایط خاص شرکت در مسافرت علمی –آموزشی و در مورد دانشجویان عضو تیم های ورزشی ملی در صورت همزمانی اردوی آمادگی یا مسابقات با زمان امتحانات و دانشجویان مشرف شده به حج تمتع یا عمره مفرده ، موضوع توسط شورای آموزشی دانشگاه قابل بررسی است)
4.چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به شرکت در امتحانات نباشد می بایست مراتب را قبل از شروع امتحان به صورت حضوری به اطلاع مدیر گروه مربوطه برساند و گواهی لازم را از پزشک معتمد دانشگاه در شهرستان اخذ و حداکثر تا 2 روز پس از برگزاری امتحان به آموزش دانشکده ارائه نماید.
5.چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستری ، می بایست در همان تاریخ بستری، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع آموزش رسانده و پس از ترخیص، کلیه مدارک بیمارستان شامل برگ بستری، گواهی بستری شدن و رسید تسویه حساب مالی با بیمارستان را جهت بررسی حداکثر تا 3 روز پس از ترخیص به آموزش دانشکده ارائه نماید.
6.کسانی که مبتلا به ناراحتی های روانی یا اعصاب بوده، به نحوی که شرکت در امتحان برای آنها میسر نباشد، بایستی بر اساس گواهی های تایید شده و طبق ضوایط، ترم خود را به طور کامل و در موعد مقررقبل از شروع امتحانات حذف نمایند. حذف ننمودن ترم ملاک آمادگی برای ادامه ترم و شرکت در امتحانات است و غیبت در امتحان برای اینگونه افراد، غیر موجه تشخیص داده می شود.
7.چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط شورای آموزشی موجه تشخیص داده شود، درس مریوط به آن امتحان در کارنامه دانشجو حذف می شود.در این صورت، چنانچه در نتیجه حذف، واحدهای دانشجو از حد نصاب لازم کمتر گردد، یک ترم کامل محسوب شده و مشمول مقررات یک ترم کامل می گردد. 8.چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط شورای آموزشی بررسی و دلایل موجه تشخیص داده نشود، برای آن درس نمره صفر در کارنامه ثبت می شود.باشد
تذکر: به دانشجویان توصیه می شود آئین نامه آموزشی ویژه ورودی خود را بطور دقیق مطالعه و در صورت سوال فقط از کارشناس آموزشی رشته خود مشورت بگیرند.

متن کامل آیین‌نامه آموزشی مصوب 1393 ویژه ورودیهای 1399 و ماقبل

آیین نامه غیبت در امتحانات ویژه دانشجویان ورودی 1400 به بعد:
1.شرکت در امتحان پایان ترم برای کلیه دانشجویان الزامی است و در صورت عدم شرکت در امتحان پایان نیمسال، نمرات امتحان میان ترم، تکالیف و .... برای دانشجو ) درصورت عدم غیبت و داشتن نمره میان ترم حداکثر تا 8 نمره) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً چنانچه درس دارای دو بخش نظری و عملی بوده و با یک کد درسی ارائه شود. در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان پایان ترم بخش نظری، نمره بخش عملی (به نسبت نظری و علمی) نیز برای دانشجو به حساب خواهد آمد و نمره صفر در کارنامه برای آن درس ثبت نمی شود.
2.چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
3.مسافرت در طول امتحانات پایان نیمسال، دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود و غیبت بر این مبنا غیر موجه است.( در مورد دانشجویان نخبه تحت شرایط خاص شرکت در مسافرت علمی –آموزشی و در مورد دانشجویان عضو تیم های ورزشی ملی در صورت همزمانی اردوی آمادگی یا مسابقات با زمان امتحانات و دانشجویان مشرف شده به حج تمتع یا عمره مفرده ، موضوع توسط شورای آموزشی دانشگاه قابل بررسی است)
4.چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به شرکت در امتحانات نباشد می بایست مراتب را قبل از شروع امتحان به صورت حضوری به اطلاع مدیر گروه مربوطه برساند و گواهی لازم را از پزشک معتمد دانشگاه در شهرستان اخذ و حداکثر تا 2 روز پس از برگزاری امتحان به آموزش دانشکده ارائه نماید.
5.چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستری باشد، می بایست در همان تاریخ بستری، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع آموزش رسانده و پس از ترخیص، کلیه مدارک بیمارستان شامل برگ بستری، گواهی بستری شدن و رسید تسویه حساب مالی با بیمارستان را جهت بررسی حداکثر تا 3 روز پس از ترخیص به آموزش دانشکده ارائه نماید.
6.کسانی که مبتلا به ناراحتی های روانی یا اعصاب بوده، به نحوی که شرکت در امتحان برای آنها میسر نباشد، بایستی بر اساس گواهی های تایید شده و طبق ضوایط، ترم خود را به طور کامل و در موعد مقررقبل از شروع امتحانات حذف نمایند. حذف ننمودن ترم ملاک آمادگی برای ادامه ترم و شرکت در امتحانات است و غیبت در امتحان برای اینگونه افراد، غیر موجه تشخیص داده می شود.
7.چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط شورای آموزشی موجه تشخیص داده شود، درس مریوط به آن امتحان در کارنامه دانشجو حذف می شود.در این صورت، چنانچه در نتیجه حذف، واحدهای دانشجو از حد نصاب لازم کمتر گردد، یک ترم کامل محسوب شده و مشمول مقررات یک ترم کامل می گردد.
8.چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط شورای آموزشی بررسی و دلایل موجه تشخیص داده نشود، برای آن درس نمره صفر و درصورت داشتن نمره مستمر ، نمره مستمر در کارنامه ثبت خواهد شد. آیین نامه درج غیبت کلاسی و امتحان برای دانشجویان ورودی 1400 به بعد تبصره های ماده 6: تبصره1-در صورتی که دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات غیبت کند اما در آن درس نمره مستمر داشته باشد، امکان درج نمره تا 8 میسر است. در غیر اینصورت نمره درس فوق صفر خواهد شد. تبصره2-اگر دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال درس شرکت نکند ولی نمره مستمر داشته باشد فقط از نمره پایان ترم محروم می شود. تذکر: به دانشجویان توصیه می شود آئین نامه آموزشی ویژه ورودی خود را بطور دقیق مطالعه و در صورت سوال فقط از کارشنس آموزشی رشته خود مشورت بگیرند.

متن کامل آیین نامه آموزشی اجرا از ورودی مهر 1400 به بعد

شیوه نامه آموزشی دانشگاه اجرا از ورودی مهر 1400 به بعد

 

منتشر شده در اطلاعیه‌های آموزشی