03 خرداد 1402

بازدید علمی دانشجویان مهندسی طبیعت

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 1409    تعداد بازدید: 78   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

دانشجویان رشته مهندسی طبیعت دانشگاه گناباد باهماهنگی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و هدایت علمی استاد مهدی زاده، از نهالستان قوژد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد بازدید کردند.
این بازدید در راستای آشنایی با طرح کشوری کاشت یک میلیارد درخت، که مورد تاکید رهبری و ریاست جمهوری می باشد انجام شد که رییس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد پیرامون فعالیت ها و چگونگی مشارکت در این طرح با دانشجویان به گفتگو پرداختند.منتشر شده در اخبار دانشجویی