09 بهمن 1401

بازدید دکتر زمانی از روند اجرایی امتحانات پایان ترم

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 1329    تعداد بازدید: 172   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

رئیس دانشگاه گناباد روند برگزاری امتحانات را مورد ارزیابی قرار داد. به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم، رئیس و معاونان دانشگاه از اجرای امتحانات پایان ترم بازدید، و عرض خداقوت به دست اندرکاران این رویداد داشتند.


منتشر شده در اخبار حوزه ریاست