02 بهمن 1401

مناقصه تکمیل دانشکده علوم پردیس دانشگاه گناباد برگزار شد.

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 1312    تعداد بازدید: 117   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

در این نشست پاکت‌های پیشنهادی پیمان کاران شرکت کننده در مناقصه بازگشایی شد و برنده مناقصه مشخص گردید. گفتنی است، عملیات اجرایی تکمیل دانشکده علوم به زودی شروع خواهد شد. اعتبار لازم برای انجام این پروژه در سفر هفته های گذشته مسوولین دانشگاه به تهران دریافت شده است.

منتشر شده در اخبار حوزه ریاست