02 آذر 1401

رییس و مدیران دانشگاه گناباد پیرامون موارد حقوقی و جذب اعضا هیات علمی در وزارت علوم نشستی برگزار کردند.

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 1240    تعداد بازدید: 112   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

 

 پیگیری های مدیران دانشگاه گناباد در تهران با دیدار مدیران حقوقی حوزه وزارت و مدیران هیات مرکزی جذب ادامه پیدا کرد. 

در این دیدار مباحث و موضوعات حقوقی و قانونی دانشگاه و جذب اعضای هیات علمی مورد گفتگو قرار گرفت.

منتشر شده در اخبار حوزه ریاست