Page 1 of 2

فرم درخواست مقاله از کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی مجتمع آموزش عالی گناباد
فرم زیر با هدف تهیه برخی از مقالات درخواستی شما ایجاد شده است و شما می توانید با توجه به نکات زیر مقاله مورد نیاز خود را درخواست نمایید تا برای تهیه و ارسال شود:
1. خواهشمند است در ارسال اطلاعات مقاله درخواستی (عنوان، نویسنده و ...) دقت کنید.
2. درج ایمیل به منظور ارسال مقالات برای شما الزامی می باشد.
3. لطفاً برای دریافت مقالات لینک ثابت مقالات درج شود.
4. دریافت و ارسال منابع صرفاً در ساعات و روزهای اداری انجام خواهد شد.
اطلاعات تماس:
05157229802- داخلی 222 (آقای عجم)
پست الکترونیکی: lib@gonabad.ac.ir

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام کامل خود را با دقت وارد نمایید!

شماره دانشجویی(*)
ورودی نامعتبر

(اساتید محترم در این قسمت کد ملی را درج نمایند)

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

آدرس ایمیل(*)
لطفا ادرس ایمیل خود را با دقت وارد نمایید!

شماره تماس همراه(*)
لطفا شماره همراه خود را با دقت وارد نمایید!

 
عنوان مقاله اول(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی نویسنده(*)
ورودی نامعتبر

مقاله دوم(اختیاری)

عنوان مقاله دوم
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی نویسنده
ورودی نامعتبر

لطفا کد مقابل را در کادر وارد نمایید(*)
لطفا کد مقابل را در کادر وارد نمایید
  نمایش مجددورودی نامعتبر