06 مهر 1401

اطلاعیه خوابگاه دانشجویی (همه ی ورودی ها و نو ورودان)

نوشته‌شده توسط 
(1 رای)
  کد: 1150    تعداد بازدید: 903   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

دانشجویانی که درخواست استفاده از خوابگاه دانشجویی دارند لازم است دو برگه پیوست این اطلاعیه را چاپ و تکمیل نمایند و در زمان حضور در دانشگاه به سرپرست خوابگاه تحویل دهند.

◊فرم ثبت نام خوابگاه 

◊تعهد نامه وسایل شخصی