قابل توجه دانشجویان مشمول کمیسیون موارد خاص در ترم مهر 1401

30 شهریور 1401, 9:13 ق ظ

دانشجویان محترم جهت پرداخت هزینه های کمیسیون موارد خاص نکات ذیل را لحاظ فرمایید:
- هزینه کمسیون داخلی به استثنای درخواست ادامه تحصیل پس از سه ترم مشروطی،بازگشت به تحصیل 40 هزار تومان.
_هزینه کمیسیون داخلی جهت درخواست ادامه تحصیل پس از سه ترم و بالاتر مشروطی و بازگشت به تحصیل 240 هزار تومان می‌باشد.
- دانشجویان محترم با مراجعه حضوری به بانک ملی و واریز وجه به حساب تمرکز درآمد اختصاصی با شبای IR910100004001025303019010و شناسه واریز 303025360115570000000014012002
- پس از واریز فیش واریزی در سامانه سجاد بارگزاری گردد.