همزمان با بازگشایی دانشگاه ها، نشست هم اندیشی در خصوص مسایل حضوری شدن آموزش، در دانشگاه گناباد برگزار گردید.

29 شهریور 1401, 7:25 ق ظ

در این نشست ،که با حضور دکتر زمانی بهابادی رییس دانشگاه گناباد، مهندس شریفی مقدم معاون فرماندار گناباد، سرهنگ نصیری فرمانده بسیج دانشجویی شهرستان و مدیران حراست دانشگاه گناباد و دانشگاه های آزاد و پیام نور و جمعی از کارشناسان فرهنگی و دانشجویی برگزار شد، برخی مسایل وچالش های پیش رو همراه با ارایه راه کارها و پیشنهادها در خصوص بازگشایی دانشگاه‌ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.