اطلاعيه آخرين مهلت پيش ثبت نام خوابگاه هاي دانشجويي

29 شهریور 1401, 7:21 ق ظ

با توجه به درخواست هاي دانشجويان، آن دسته از دانشجويان روزانه كه 3 دوز واكسن خود را دريافت نموده اند و در مهلت اوليه ثبت نام خوابگاه ها براي اسكان در خوابگاه هاي دانشجويي سال تحصيلي 1402-1401، موفق به ثبت درخواست نشده اند، مجددا و در آخرين مهلت، از تاريخ 1401/06/28 تا تاريخ1401/06/30 ، مي توانند  با مراجعه به پورتال آموزش، منوي امور دانشجويي از قسمت امور خوابگاه، درخواست خود را ثبت نمايند.

دانشجويان سنواتي و شبانه جامانده از فرايند ثبت نام خوابگاه نيز مي توانند از همين تاريخ با مراجعه به آدرس https://b2n.ir/m69324درخواست خوابگاه خود را ثبت نمايند.