ورکشاپ Academic letter writing در دانشگاه گناباد برگزار شد.

27 شهریور 1401, 1:05 ب ظ

در این ورکشاپ که ویژه استادان و دانشجویان سراسر کشور برگزار گردید، دکتر مرضیه فریور عضو هیات علمی دانشگاه گناباد، درباره اهمیت نامه نگاری در زبان انگلیسی و مشخصات یک نامه درست گفتگو کرد.

دکتر فریور شکل و الگوی یک نامه، اجزای آن و مراحل نوشتن یک cover letter را نشان داد.
در این ورکشاپ، جمله های رایج و مورد نظر ژورنال ها بیان شد و در ادامه مثال هایی از نامه های درست عنوان و ارایه گردید.