16 شهریور 1401

اطلاعیه خوابگاه های دانشجویی (ویژه پسران)

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 1123    تعداد بازدید: 862   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

قابل توجه دانشجویان پسر متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی که درخواست آن ها در سامانه خوابگاه ها تأیید شده است:

این گروه از دانشجویان می بایست تا تاریخ 20 شهریور ماه، مبلغ 8/000/000ریال، به عنوان اجاره بهای خوابگاه واریز نمایند.

راهنمای انجام امور مالی:

1 -در پورتال آموزشی از منوی مالی ، درخواست پرداخت الکترونیکی را انتخاب کرده و  از منوی کشویی باز شده خوابگاه را انتخاب نمائید.

2 -پس از دو بار کلیک روی مرحله بعد، با تایپ مبلغ 8/000/000 ریال مراحل پرداخت الکترونیک را کامل نمائید.

شماره شبا حساب تمرکز وجوه:

IR360100004001025307378792

شناسه واریز:

911115570100000000014003260107

نرخ اجاره بهای کلیه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه برای دانشجویان سنواتی و شبانه، نسبت به اجاره بهای دانشجویان روزانه، به میزان 10 درصد افزایش خواهد داشت. مبلغ مابه تفاوت اجاره بها در بدو ورود به خوابگاه از این گروه از دانشجویان اخذ خواهد شد.

عالوه بر این دانشجو می بایست در بدو ورود به خوابگاه چک ضمانت (چک صیاد) برای پرداخت اجاره بهای نیمسال دوم را تحویل مدیر این خوابگاه نماید.

در صورتی که دانشجو به هر دلیلی از ارائه چک بانکی معتبر( چک صیاد) معذور باشد، می بایست نصف اجاره بهای نیمسال دوم را در بدو ورود و به صورت فیش جداگانه واریز و تحویل نمایند.

بازه انتخاب اتاق از طریق سامانه دانشجویی برای دانشجویان از 24 تا 28 شهریور می باشد.

اسکان و پذیرش دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی از 7 مهر خواهد بود.