قابل توجه دانشجویان مشمول کمیسیون موارد خاص در ترم مهر 1401

31 مرداد 1401, 10:56 ق ظ

دانشجویان محترم جهت پرداخت هزینه های کمیسیون موارد خاص نکات ذیل را لحاظ فرمایید:
- هزینه کمسیون داخلی به استثنای درخواست ادامه تحصیل پس از سه ترم مشروطی،بازگشت به تحصیل 40 هزار تومان.
_هزینه کمیسیون داخلی جهت درخواست ادامه تحصیل پس از سه ترم و بالاتر مشروطی و بازگشت به تحصیل 240 هزار تومان می‌باشد.
- دانشجویان محترم با مراجعه حضوری به بانک ملی و واریز وجه به حساب تمرکز درآمد اختصاصی با شبای IR910100004001025303019010و شناسه واریز 303025360115570000000014012002
- پس از واریز فیش واریزی در سامانه سجاد بارگزاری گردد.
- حداکثر مهلت ارسال درخواست ها در سامانه سجاد تا پایان مرداد ماه می باشد، دانشجویانی که تا پایان مرداد ماه ثبت نام خود را تکمیل نکنند،مشمول جریمه انتخاب واحد خارج از مهلت قانونی خواهند بود.