اطلاعيه: درخواست خوابگاه ويژه دانشجويان شبانه يا داراي سنوات تحصيلي بيش از 4 سال

23 مرداد 1401, 7:39 ق ظ

به اطلاع اين گروه از دانشجويان گرامي مي رساند از تاريخ 1401/05/25 تا تاريخ 1401/05/27 با مراجعه به آدرس https://b2n.ir/m69324 درخواست خوابگاه خود را ثبت نمايند.

تأكيد مي گردد انجام اين اقدام به منزله ثبت نام و اسكان قطعي در خوابگاه نبوده و صرفاً جهت اخذ تصميمات بهتر امور دانشجويي در زمينه ارائه خدمات دانشجويي ( خوابگاه و ...) مي باشد.

به درخواست هاي ثبت شده پس از اين تاريخ ترتيب اثر داده نخواهد شد.

اجاره بهاي خوابگاه براي اين گروه از دانشجويان در اطلاعيه هاي بعدي اعلام خواهد شد.

مطابق اطلاعيه هاي قبلي شرط حضور در كلاس هاي درس دريافت 2 دوز واكسن و شرط ثبت نام و اسكان در خوابگاه هاي دانشجويي، دريافت 3 دوز واكسن كرونا مي باشد.

امور دانشجويي دانشگاه گناباد