اطلاعيه مربوط به ميهماني، تمديدميهماني، ميهمان دايم و انتقال سال 1401

8 مرداد 1401, 12:33 ب ظ

جهت دریافت توضيحات و راهنماي مربوط به درخواست ميهماني، تمديدميهماني، ميهمان دايم و انتقال از طريق سامانه كشوري سجاد، کلیک کنید

 برای پیگیری امور آموزشی می توانید با استفاده از شماره تلفن‎های داخلی دانشگاه با کارشناس مرتبط با درخواست خود در تماس باشید.