اجلاس شورای هماهنگی و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور برگزار شد.

5 مرداد 1401, 2:50 ب ظ

اجلاس شورای هماهنگی و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور برگزار شد.

دکتر محمدپور، با شرکت در این نشست که به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور معاونان پژوهشی و فناوری وزارت علوم برگزار گردید، به بیان موارد مربوط به دانشگاه گناباد پرداخت.

در این نشست، سیاست ها و مشکلات پژوهشی مطرح شد و راه کارهای مختلف، مانند راه های تامین منابع مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

روابط عمومی دانشگاه گناباد