نشست آموزشی فرآیند‌های پذیرش و ارزیابی هسته‌های فناور و نوآور خراسان رضوی برگزار شد.

5 مرداد 1401, 2:48 ب ظ

 

پارک علم و فناوری خراسان رضوی، با هدف آموزشی فرآیند‌های پذیرش و ارزیابی هسته‌های فناور و نوآور، میزبان نمایندگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی استان خراسان بود.

دکتر مجتبی باغبان به نمایندگی از دانشگاه گناباد در این نشست حضور داشت.

روابط عمومی دانشگاه گناباد