دیدار سرپرست دانشگاه و معاون اداری مالی دانشگاه با همراهی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی با رئیس امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه کشور

4 مرداد 1401, 2:53 ب ظ

 

در ادامه پیگیری های انجام شده در بخش اعتبارات و بودجه دانشگاه، دکتر زمانی (سرپرست دانشگاه گناباد) و دکتر مهدیان فر (معاون اداری مالی دانشگاه گناباد) و دکتر صفایی (نماینده مجلس) با دکتر ایرج دریالعل (رئیس امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه کشور) دیدار و مطالبات قانونی دانشگاه را پیگیری کردند.

 

روابط عمومی دانشگاه گناباد