پیگیری میدانی سرپرست دانشگاه گناباد و معاون اداری مالی دانشگاه با همراهی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی

4 مرداد 1401, 2:49 ب ظ

 

 دکتر زمانی (سرپرست دانشگاه گناباد) و دکتر مهدیان فر ( معاون اداری و مالی دانشگاه گناباد) با حضور در دفتر دکتر صفایی (نماینده مجلس) در مجلس شورای اسلامی، مسائل مربوط به بودجه دانشگاه را به صورت میدانی پیگیری و بررسی نمودند.

تهیه نقشه راه جهت مطالبه ی حقوق قانونی در بخش اعتبارات و بودجه از جمله موارد مورد توجه در این جلسه بوده است.

 

 روابط عمومی دانشگاه گناباد