اطلاعیه تعطیلی دانشگاه

28 تیر 1401, 2:02 ب ظ

 

قابل توجه دانشجویان و مراجعه کنندگان به دانشگاه گناباد

 

 این دانشگاه تا شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ تعطیل می باشد.

شما می توانید بعد از این تاریخ جهت انجام کارهای آموزشی و اداری به ساختمان های دانشگاه مراجعه نمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه گناباد