اطلاعيه: پيش ثبت نام و درخواست اسكان در خوابگاه هاي دانشجويي

15 تیر 1401, 9:03 ق ظ

 با توجه به حضوري شدن دانشگاه با شروع نيمسال تحصيلي جديد ( مهر 1401) به اطلاع دانشجويان محترم دوره روزانه، (ورودي هاي 98 و بعد از آن) مي رساند از تاريخ 1401/04/15 تا 1401/04/25، با مراجعه به پورتال آموزشي، منوي امور دانشجويي از قسمت امور خوابگاه، درخواست خوابگاه خود را ثبت نمايد.

اجاره بهاي سراهاي دانشجويي پروين اعتصامي و خاتم الانبيا(ص)، در نيمسال اول تحصيلي به ازاي هر دانشجو، 8.000.000 ريال و مبلغ وديعه اسكان 1.000.000 ريال مي باشد. (اسكان در خوابگاه به مدت يك سال تحصيلي -دو ترم- بوده  و در بدو اسكان در خوابگاه ها، چك ضمانت براي تسويه حساب نيمسال دوم از دانشجو اخذ خواهد شد. )

تأكيد مي گردد شرط حضور در كلاس هاي درس دريافت 2 دوز واكسن و شرط پذيرش و اسكان دانشجو در خوابگاه هاي دانشجويي، دريافت 3 دوز واكسن كرونا مي باشد.

تأئيد درخواست دانشجو در اين مرحله به منزله اسكان قطعي وي در خوابگاه نبوده و دانشجو مي بايست اطلاعيه هاي بعدي دانشگاه را در مورد پرداخت مالي و  انتخاب اتاق و ... دنبال نمايند.