آیین نامه ها و شیوه نامه های استعدادهای درخشان

 

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی كارشناسي ارشد 98 به بعد

آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

شیوه‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 98-1397
شیوه‌نامة اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی 97-1396
آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد
آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد
استعلام دانشگاه فردوسی برای پذیرش استعدادهای درخشان 97
ده درصد برتر
دستورالعمل اجرایی پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان 97-98
مصوبه 62 شورای هدایت استعدادهای درخشان
مصوبه 65 شورای هدایت استعدادهای درخشان
مصوبه 66 شورای هدایت استعدادهای درخشان
گواهي رتبه 15درصد تا پايان نيمسال ششم

گواهي رتبه تا پايان نيمسال ششم
مصوبه 67 شورای هدایت استعدادهای درخشان
دستور اجرا سال 99-98
دستورالعمل اجرایی 98-99
آیین‌نامه تسهیلات دانشجویان ممتاز مجتمع آموزش عالی گناباد
آیین نامه شناسایی دانشجویان ممتاز مجتمع آموزش عالی گناباد
  آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه
  شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه