دانشگاه گناباد در سال91 مجوز رشته شیمی کاربردی را گرفته و در بهمن ماه همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته کرد.

هدف از تأسیس دانشکده فنی و مهندسی ارتقاء سطح علوم و فنون در گرایش های مختلف مهندسی است.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجتمع آموزش عالی گناباد با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر در منطقه گردید.

دانشگاه گناباد در تاریخ 1390/5/1 مجوز رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار را اخذ نمود و در بهمن ماه سال بعد 90 دانشجو در این رشته پذیرش شدند.