نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق پیامک، پست الکترونیک و تلفن برای ما ارسال کنید.

1- وارد کردن نام و ایمیل اختیاری و صرفاً جهت امکان پاسخگویی به شما می‎باشد.
2- این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای مسئول مربوطه ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

3- درصورتیکه قبلاً از این قسمت استفاده کرده‌اید، می‌توانید با وارد کردن کدپیگیری، وضعیت درخواست خود را مشاهده فرمائید.

ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه

دکتر موسوی‌زاده

این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای ریاست ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر محمدپور

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی ارتباط برقرار نمایند

معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

دکتر اسماعیلیان

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با معاونت اداری و مالی ارتباط برقرار نمایند

مدیریت پژوهشی و فناوری مدیریت پژوهشی و فناوری

دکتر نامور

دانشجویان گرامی می توانند جهت طرح مشکلات یا پیشنهادات خود مستقیما با مدیریت پژوهشی و فناوری ارتباط برقرار نمایند

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور