اطلاعیه های مروبط به پذیرش استعداد درخشان کارشناسی ارشد سایر دانشگاه ها در جدول زیر قابل دسترس می باشد.

 

 

دانشگاه هرمزگان دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه مازندران
دانشگاه تفرش