وظایف                                                                                                                                                دفتر مشاوره،سلامت و سبک زندگی کلیک کنید

 • نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارایه راهنمایی‌های لازم در زمینه‌های مختلف
 • نظارت بر رعایت بهداشت سلف‌سرویس‌ها، خوابگاه­ها و نانوائی­ها و سایر اماکن متعلق به مجتمع با همکاری مدیریت امور دانشجویی
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان
 • تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان
 • انجام خدمات مشاوره‌ای با دانشجویان و خانواده آنان (درصورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان
 • برقراری ارتباط با واحدهای مختلف مجتمع به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های فوق­برنامه در ارتباط با اهداف مجتمع
 • پیش‌بینی و اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت و کنترل در مصرف آن
 • معاینه و معالجه سرپایی دانشجویان
 • ثبت و نگهداری سوابق درمانی دانشجویان
 • پیگیری وضعیت دانشجویان بستری شده در مراکز پزشکی
 • اظهارنظر در باره گواهی­نامه‌های پزشکی دانشجویان صادر شده توسط سایر پزشکان
 • تهیه و تنظیم جدول زمان‌بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مجتمع
 • نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشکان، مشاوران، پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی، درمانی مجتمع
 • برگزاری کلاس‌ها و کارگاه­های آموزشی در جهت ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشجویان
 • ارتباط با انجمن‌ها، نهادها، سازمان‌ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره
 • تهیه و توزیع نشریه‌های مختلف مربوط براساس نیازهای موجود
 • ارایه گزارش‌های لازم به معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در زمینه‌های مربوط
 • انجام امور سایر امور محوله از سوی مقام مافوق