مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

سرپرست امور اداری و پشتیبانی: جواد گازری

 ............................................................

وظایف مدیریت امور اداری و پشتیبانی به شرح ذیل است.

1-      اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مرکز در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

2-      نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های واحدهای تابعه.

3-      تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات زی ربط بر اساس ضوابط و مصوبات مرکز و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

4-      مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

5-      مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهاد‌ها اصلاحی به مراجع ذی‌ربط با همکاری گروه طرح و برنامه مرکز.

6-      ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی کارکنانی و سوابق خدمتی و اداری کلیه کارکنان مرکز.

7-      همکاری در جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز مرکز با واحدهای ذی‌ربط.

8-      انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی.

9-      پیش‌بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.

10-  همکاری با واحد حراست درزمینهٔ حفاظت از ساختمان‌ها اموال و تأسیسات.

11-  انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف مرکز و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی‌ربط.

12-  شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه کارکنانی کارکنان.

13-  نظارت در انجام کلیه امور خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف.

14-  تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.

15-  برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی مرکز.

16-  نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.

17-  همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی مرکز با گروه طرح و برنامه مرکز.

18-  نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام‌وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیئت علمی) و همکاری با مدیریت طرح و برنامه در امر طبقه‌بندی مشاغل.

19-  مشارکت در جلسات و کمیسیون‎های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهاد‌ها لازم.

20-  رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

21-  نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

22-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.